اسطوخدوس

اسطوخدوس

(گرم ) معالجه امراض عصبی- غم و اندوه- سردرد( میگرن) - ضربه مغزی- درمان درد مفاصل- خواب آور- رفع عفونت ریوی

  • توسط مدیرسایت
  • 1395/09/30
  • 2918
  • اسطوخدوس

پیام ها


ارسال پیام

ارسال پیام