برگ چنار

برگ چنار

(سرد) چاق کننده- ضدآسم- رفع گرفتگی صدا- تب بر- التیام زخم 

برای رعشه و امراض عصبی مفید است.

  • توسط مدیرسایت
  • 1395/09/30
  • 3125
  • برگ چنار

پیام ها


ارسال پیام

ارسال پیام