خارخاسک

خارخاسک

(گرم) قابض- رفع سنگ کلیه مثانه و کیسه صفرا - مفید برای سیاه سرفه - تقویت کبد و کلیه

  • توسط مدیرسایت
  • 1395/09/30
  • 2918
  • خارخاسک

پیام ها


ارسال پیام

ارسال پیام