خارشتر

خارشتر

(گرم) مدر- سرفع سنگ کلیه مثانه- ضد سیاه سرفه- تب و لرز  شستشو دهنده کلیه ها- هضم غذا - ضدسرطان

  • توسط مدیرسایت
  • 1395/09/30
  • 2866
  • خارشتر

پیام ها


ارسال پیام

ارسال پیام