شاطره

شاطره

(معتدل) تصفیه خون-صفرابر- ضد یرقان-دفع بلغم-رفع خارش بدن-تقویت پوست وکبد مدر

  • توسط مدیرسایت
  • 1395/09/30
  • 3057
  • شاطره

پیام ها


ارسال پیام

ارسال پیام